Burn-out in detail

Een burn-out  herken je onder andere  aan:

 • Gevoel van lichamelijke & emotionele uitputting
 • verandering in de houding tegenover het werk (cynisme, afstand, isolement)
 • een gevoel van inefficiëntie of incompetentie

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is dus beter dan genezen. Tijdig ingrijpen kan een burn-out voorkomen. Maar hoe herken je nu een naderende burn-out? Welke factoren vergroten de kans op een burn-out?

Wat zijn de grootste risicofactoren om een burn-out te krijgen?

De volgende 3 factoren spelen zeker een belangrijke rol.

1. Omgeving

Je omgeving speelt een belangrijke rol. Ben je omringd door mensen die je steunen &  begrijpen en waar je met je problemen terecht kan? Dan vermindert de kans op een burn-out.

Een stress- en burn-out coach kan ook voor jou de nodige steun & begrip bieden.

2. Situatie

Sommige mensen krijgen te maken met verschillende situaties die heel wat stress kunnen veroorzaken. Denk maar aan een scheiding, verlies van een dierbare, ziekte, slechte relatie met collega of baas …

Als deze situaties zich blijven opstapelen, verhoogt de kans op een burn-out.

3. De persoonlijkheidheidstypes die gevoelig zijn voor een burn-out

  • plichtsbewust en groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • zeer gemotiveerd & gedreven.
  • zorgen voor anderen om zelf bevestiging te krijgen.
  • aardig gevonden willen worden
  • geen nee kunnen zeggen
  • harde werker
  • altijd maar druk bezig zijn
  • Het is nooit af.
  • de lat zeer hoog leggen
  • alle moet bij deze mensen
  • hoge eisen stellen aan jezelf
  • negatief denken
  • pessimistische gedachtes
  • in gedachtenspinsels blijven hangen
  • alles alleen willen doen, moeilijk kunnen delegeren
  • moeilijk hulp kunnen aanvaarden
  • alles wat je zelf doet, doe je beter.
  • moeilijk kunnen ontspannen, geen ‘rust’ vinden
  • gespannen, opgejaagd zijn
  • blijven doorgaan, werk moeilijk kunnen loslaten
  • snel willen gaan
  • Introvert, gevoelens inslikken & opkroppen
  • Moeilijk gevoelens uiten
  • zicht teveel aanpassen aan de wensen van een ander
  • iemand proberen te zijn die je eigenlijk niet wilt of kunt zijn
  • niet weten wat je talenten zijn en ze ook niet gebruiken in je job
  • meer sensitief zijn dan anderen
  • sneller  overprikkeld zijn door geluiden, licht
  • alles onder controle willen houden
  • moeilijk kunnen ‘loslaten’
  • veel hooi op je vork nemen
  • taken van anderen overnemen

En hoe zit het met jou?

Kamp jij ook met je drang naar perfectionisme? Ben je voldoende omringd door mensen die je steunen en bij wie je terecht kan?  Neem je dikwijls teveel hooi op je vork?  Kan je moeilijk ‘neen’ zeggen tegen je baas of collega’s?

Twijfel niet en neem contact op en zet een eerste stap naar nieuwe energie in je leven!
 • Herken je één of meerdere kenmerken bij jezelf.
 • Zit je al in een burn-out? Dan kan mijn traject burn-out coaching ook voor jou een hulp zijn.
 • Je wilt liever eerst eens vrijblijvend kennismaken?
 • Je twijfelt eraan of  mijn aanpak & trajecten iets voor jou zijn?
 • Je hebt vragen over mijn tarieven?
Vraag een verkennend gesprek aan.

Ik maak graag 30 minuten voor je vrij. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.