Welkom in de wereld van de mindfulness

Welkom in de wereld van mindfulness

Mindfulness leert ons om met onze volledige aandacht aanwezig zijn en thuis te komen in het nu-moment. Bovendien proberen we om die ervaringen met een zekere mildheid te accepteren.

Zo ontwikkel je het vermogen om wat er zich ook aandient, zowel aangename als moeilijke & pijnlijke ervaringen, op een meer rustige, heldere en milde manier te benaderen, zonder je erin te verliezen, hierdoor bouw je mentale veerkracht op.

Mindfulness betekent niet dat je moet leren berusten of dat je alles maar over je heen moet laten gaan. Je leert wel dat je negatieve gevoelens en gedachten kan beschouwen als “momentopnames”, en dat je je er niet steeds in hoeft te verliezen.

Wetenschappelijke studies bevestigen de positieve effecten van mindfulness training bij mensen met stress- en gezondheidsklachten.

Enkele voordelen om onze drukke geest tot rust te brengen

De redenen zijn vaak heel erg uiteenlopend. Maar de belangrijkste reden is toch vaak: ‘het zoeken naar innerlijke rust en een dieper contact met jezelf.’
Het is opvallend dat er steeds meer aandacht uitgaat naar de positieve uitwerking van verstilling op de mens die ze beoefent.

Wanneer je goed in je vel zit, regelmatig ontspant kan je daardoor beter omgaan met stress. We hebben allen te kampen met vormen van stress en deze geven directe of indirecte klachten zoals een hoge bloeddruk, hartklachten slapeloosheid en een algemeen gevoel van onbehagen.

Mindfulness leert je te beseffen dat je je concentratie verloren was én helpt je terug naar de oorspronkelijke focus. Bewustwording vormt de kern van de mindfulness-beoefening, dit zorgt er vervolgens voor dat je geest sterker wordt en minder snel in paniek raakt, waardoor je uiteindelijk veel makkelijker en effectiever met problemen en stress omgaat.

Tijdens het creëren van innerlijke rust krijgt je lichaam andere signalen waardoor je ademhaling & hartslag rustiger worden en kan je je weer afstemmen op je diepste zelf & het leven weer gaan beleven!

Mindfulness op maat van een druk leven

Na zelf heel veel ervaring te hebben opgedaan binnen de wereld van mindfulness heb ik hieruit een eigen training opgebouwd. Deze training is zeer toegankelijk voor mensen die een heel drukke job/leven hebben en veel nood hebben aan korte concrete oefeningen die overal tussendoor toegepast kunnen worden.

Uiteraard komen ook de klassieke bewustwordingsoefeningen va mindfulness aan bod. Naast de theorie wordt er ook gewerkt met concrete oefenmomenten & bewustwording.